3D моделиране. 3D принтиране

3D Моделиране

3D моделирането заема все по-важно място в инженерното проектиране. То  позволява да се създаде реалистичен модел и  детайла да бъде огледан от всички страни. По този начин се избягват грешки, които е възможно да бъдат допуснати при двуизмерните чертежи.От 3D модела бързо и лесно могат да бъдат създадени различни чертежи и разрези при които е невъзможно да бъде допусната грешка. От създадените 3D детайли може да се създаде сглобена единица, която напълно ще отговаря не реалната сглобена единица и може да бъде проверена още на компютърния екран за колизии и несъответствия в отделните детайли.

Освен това всеки детайл може да бъде експортиран във файл позволяващ неговото 3D принтиране. По този начин можете да получите готов детайл, който да проверите преди пускането му в производство. Това спестява много разходи  в последващия процес.

Тук ще покажа някои от 3D детайлите които сме  конструирали. Детайлите които конструираме могат да бъдат експортирани във файл позволяваш тяхното 3D принтиране.

За да бъде създаден 3D модел е нужен чертеж, скица или нахвърляна рисунка. Нужно е да се уточнят всички размери като дължина ширина, височина, дебелини на стени и диаметри на отвори....  

Цените варират в зависимост от големината сложността на детайла. Моля свържете се с нас за повече информация: Контакти

Примерни 3D детайли. Всички показани детайли в последствие са реално изработени. Моля изчакайте моделите да заредят.

Пластмасова кутия за електронни компоненти - капак


Пластмасова кутия за електронни компоненти - основа


Пластмасов детайл 1


Пластмасов детайл 2


Пластмасов артикул


Анимиран 3D модел на шприцформа


Електромагнитен съединител