3D моделиране. 3D принтиране

Политика на поверителност

Адресът на нашия сайт: https://perchinkov.com

Какви лични данни събираме
Сайтът не събира потребителски данни.

Форма за контакт
Личните данни получени през формата за обратна връзка се пазят до установаване на контакт със запитващия и веднага след установяване на контакт или отговор на запитването се изтриват.

Данните от формата за контакт попадат в обхвата на чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, GDPR), подточка б.
Не се изисква съгласие за обработване на лични данни когато:
„б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;”

Бисквитки
Сайта не използва бисквитки.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове
В статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.
Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни,  да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вграденото съдържание, ако имате профил в съответния сайт и сте логнат в момента на посещението на perchinkov.com.

С кого споделяме данните ви
Ние по никакъв повод не споделяме данните ви с други лица.